F.A.Q.

Toch nog vragen? Kijk hieronder in onze lijst met veel gestelde vragen voor een antwoord.


Als je op zee gaat varen, is in België geen enkel bekwaamheidsbrevet vereist. Los daarvan is het niet verstandig om onvoorbereid en zonder kennis van regelmentering op het water te gaan. Er bestaat echter wel een Belgisch kustbrevet, internationaal erkend voor kustvaart tot 50 zeemijl buiten de kust, welk je competentie aantoont om aan de kust en op zee te varen.Er bestaan twee soorten brevetten:
 • Het Yachtman-brevet, dat geldig is in kustwateren (minimumleeftijd 20 jaar)
 • Het Yachtnavigator-brevet, dat geldig is in volle zee (minimumleeftijd 21 jaar)
Vaar je met een boot langer dan 15m of kan je vaartuig sneller dan 20km/u, dan ben je wettelijk verplicht een vaarbewijs te bezitten. Voor de binnenvaart bestaan er 2 soorten stuurbrevetten:
 • Met een beperkt stuurbrevet mag u overal varen, behalve op de Beneden-Zeeschelde.
 • Met een algemeen stuurbrevet mag u op alle binnenwaterwegen varen, zonder uitzondering.
Ja dat kan. De volgorde waarin je de opleidingen volgt spelen geen rol. Je kan eerst praktijklessen volgen en daarna pas de theoretische lessen aanvangen. Ook dien je nog geen examen afgelegd te hebben alvorens de praktijk te kunnen volgen.
Het staat je volledig vrij om je keuze voor theorie en praktijk in verschillende scholen te volgen. Zo staat het je ook vrij om voor eender welke federatie te kiezen betreffende je dossier voor inschrijving van het examen.
Er zijn vier vereisten:
 • Minimumleeftijd bij aanvraag is 17 jaar. Brevet verkrijgt men pas op 18 jaar
 • Medisch geschikt zijn. Een dokter naar keuze onderzoekt de algemene conditie en test het zicht en gehoor;
 • Slagen voor het theoretisch examen. Volgen van een cursus is niet verplicht, maar is sterk aanbevolen.
 • Praktijkervaring hebben:
  • Ofwel vaart u mee met iemand die een stuurbrevet heeft, minimaal twaalf uren ervaring worden genoteerd in uw dienstboekje.
  • Ofwel volgt u een praktische cursus in een erkende school. Dan volstaan zes uur praktijkervaring.
  • Dienstboekje wordt bezorgd aan de federatie, de federatie zorgt voor de aanvraag van uw brevet bij de FOD.
 • Het theoretisch examen = een meerkeuzeproef op computer bij de FOD mobiliteit, examencentra te Antwerpen, Brussel en Oostende. Er is geen giscorrectie, maar je moet wel slagen voor ELK onderdeel, en in het geheel 60% halen. De inschrijving gebeurt online met uw ID kaart voor deelname aan een computerproef. Dit kan pas nadat je bij een federatie bent ingeschreven. Je kan je gelijktijdig voor het examen beperkt en aanvullend algemeen inschrijven. Het slaagpercentage op het examen bedraagt ongeveer 50%. Wij merken dat het cursisten van Start2Boat een slaagpercentage van meer dan 95% halen bij het eerste examen.
  Start2Boat organiseert theoretische lessen, zowel in het weekend als op avonden, welke je perfect voorbereiden op het theoretisch examen. Wij geven steeds les in beperkte groep om iedereen de kans te geven voldoende vragen te stellen en de leerstof volledig te begrijpen. De praktische oefeningen die we veelvuldig maken, zijn de oefeningen die je ook op het examen zal krijgen. Volg je de theoretische cursus bij Start2Boat, dan garanderen wij je een slaagkans van 95 %. Als je niet vertrouwd bent met nautische termen, is het volgen van een cursus sterk aan te raden. Bovendien is de examenstof aanzienlijk uitgebreid. Naast de diverse reglementering, voorrangsregels en de noodzakelijke veiligheidsvoorschriften, maakt de instructeur je wegwijs in motortechniek, EHBO en meteo en leer je navigeren met kennis van getijden en stromingen.
  Wij merken dat koppels vaak samen een cursus volgen, ook al gaat initieel maar 1 iemand voor het examen. Tijdens de cursus blijkt algauw dat beide partners het eigenlijk leuk en interessant vinden en dan beiden toch het examen succesvol afleggen. Zeer handig, want als de schipper van de boot als plots ziek wordt of moe, dan kan de andere zonder enig probleem overnemen in volle vertrouwen.
  - Je verkrijgt een stuurbrevet pas op 18 jaar. Je kan wel je procedure van aanvraag starten vanaf de leeftijd van 17 jaar. De theorie en praktijk kan je dus voor je 18 jaar al doen. - Je moet aantonen dat je medisch geschikt bent : de dokter bepaalt je algemene conditie en test je gezicht en gehoor en vervolledigd dan het medisch document. Goed om weten: Kleurenblind zijn (daltonisme) verhindert niet dat je een vaarbewijs kan behalen. Als je met de auto mag rijden, dan mag je zeker ook met de boot varen. - Je moet slagen voor het theoretisch examen. - Je dient minimaal twaalf uur ervaring voor te leggen in een gedocumenteerd dienstboekje of u volgt een cursus praktijk bij een vaarschool. In dat geval, volstaat zes uur.
  Inschrijven voor het examen stuurbrevet kan je via Waterski Vlaanderen
  Nadat aan alle inschrijvingsformaliteiten werd voldaan: ondertekend inschrijvingsformulier (door kandidaat en arts) + kopij van de identiteitskaart mailen naar marleen@waterski.be of opsturen naar Waterski Vlaanderen.

  Examenplaatsen:
  Antwerpen (Posthoflei 5 - 2600 Berchem) -> dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 u en 13.00 - 16.00 u. -> vanaf 1 oktober tot 31 maart : donderdag van 09.00 - 12.00 u en 13.00 - 16.00 u.
  Brussel (Vooruitgangstraat 56 - 1210 Brussel) -> donderdagnamiddag van 13.00 - 16.00 u.
  Oostende (Natiënkaai 5 - 8400 Oostende) -> dinsdag en woensdag van 09.00 - 12.00 u en 13.30 - 15.30 u. -> vanaf 1 oktober tot 31 maart: woensdag van 09.00 - 12.00 u en 13.30 - 15.30 u.
  Het theoretisch examen= een meerkeuzeproef op computer. Er is geen giscorrectie, maar je moet wel slagen voor ELK onderdeel, en algemeen 60% halen. De inschrijving gebeurt online met uw ID kaart voor deelname aan een computerproef. Dit kan pas nadat je bij een federatie bent ingeschreven. Je kan je gelijktijdig voor het examen beperkt en aanvullend algemeen inschrijven. Het slaagpercentage op het examen bedraagt ongeveer 50%. Wij merken dat het cursisten van Start2Boat een slaagpercentage van meer dan 95% halen bij het eerste examen.
  Start2Boat organiseert theoretische lessen, zowel in het weekend als ‘s avonds, welke je perfect voorbereiden op het theoretisch examen. Alle thema’s komen aan bod. Je leert heel wat ezelsbruggetjes en hoort hoe het in de praktijk allemaal hoort. Wij geven steeds les in beperkte groep - géén 20, 30 of 40 personen in een zaal- om iedereen de kans te geven voldoende vragen te stellen en de leerstof volledig te doorgronden. De praktische oefeningen die we veelvuldig maken, zijn de oefeningen die je ook op het examen zal krijgen. Zelfs al ben je vertrouwd met nautische termen, het volgen van een cursus is sterk aan te raden. Niet alleen is de examenstof aanzienlijk uitgebreid, maar je wil het echt begrepen hebben, en niet ongeveer. Naast de diverse reglementering, voorrangsregels, dagmerken en bijhorende lichtjes, en de noodzakelijke veiligheidsvoorschriften, maken onze ervaren instructeurs je wegwijs in motortechniek, EHBO, meteo en leer je navigeren met kennis van getijden en stromingen. Alle praktische tips, krijg je er gratis bij.
  De lessenreeks omvat steeds twee volle dagen of vier weekavonden. Dag 1 of avond 1 en 2 : leerstof en oefeningen voor het beperkt stuurbrevet (binnen wateren) Dag 2 of avond 3 en 4 : leerstof en oefeningen voor het algemeen stuurbrevet (getijde wateren)
  Je kan beide delen apart combineren op verschillende locaties of tijdstippen in ons gamma. bv. op zaterdag volg je de cursus beperkt stuurbrevet in Gent en sluit je op twee weekavonden aan bij de cursus te Antwerpen. Het is evenwel aan te raden om te starten met het beperkt stuurbrevet.
  Bij Start2Boat kan je je cursuspakket zelf samenstellen. Je kan enkel de theoretische cursus volgen en later nog kiezen voor praktijk, of je boekt ons voordelig combipakket dat je volledig voorbereid op varen in binnen- en buitenland. Met ons samengesteld pakket heb je meteen alles op zak, zelf je marifoon opleiding! Met onze combipakketten doe je altijd je financieel voordeel.
  Een praktijkcursus is (nog) niet verplicht. Je kan leren varen met iedereen die een Belgisch vaarbewijs bezit en die verklaart dat je twaalf uur ervaring hebt opgedaan. De wetgeving terzake zal in de nabije toekomst zeker wijzigen. De federale overheid werkt aan een omkadering om de veiligheid op het water nog beter te garanderen. Voor het bekomen van het stuurbrevet, zal je één of zelfs twee praktijkdagen dienen te volgen bij een erkende vaarschool zoals Start2Boat. De praktijk zou dan afgerond worden met een examen bij de erkende vaarschool, waarbij je kunde grondig wordt getoetst. Start2Boat volgt de wijzigingen op de voet.
  Je kan je praktijkboot kiezen in functie van je budget, je vaarplannen, je gewenst vaargebied of je geplande aankoop van een type boot (speedboat, rib, motorcruiser, groot jacht). Start2Boat heeft zeven boten in eigen beheer: van 5 meter RIB tot motorjacht van 14 meter met flybridge. Al dan niet met meerdere motoren. NOOT: bij Start2Boat organiseren we geregeld praktijkopleidingen met meerdere boten. Zo kan je in de voormiddag en in de namiddag 2 verschillende boten proberen. Daarnaast hebben we ook heuse ervaringstochten, waarbij je bvb. van Gent naar Brugge vaart.
  Neen, er is geen strikte volgorde. Je kan perfect eerst je praktijk doen, waarbij je al tijdens de praktijkdag heel veel kan opsteken over veiligheid, reglementering en voorrangsregels. De theoretische lessen zijn dan heel bevattelijk.
  Je bent volledig vrij om te kiezen bij wie je een cursus volgt. Tot op heden is het "dienstboekje", het attest welk je praktijkervaring aantoont, nog niet verplicht om via een vaarschool te bekomen. Het staat je dus volledig vrij om theorie en praktijk bij verschillende organisaties te volgen. Dit heeft geen belang voor de aanvraag van je stuurbrevet. Theorie en praktijk zijn onafhankelijke lespakketten. Je kan deze dus perfect combineren bij verschillende scholen en zo een geldig vaarbewijs behalen.
  Ook hier biedt Start2boat een oplossing. Je kan aansluiten bij een geplande groepspraktijk of je volgt een intensieve praktijkdag, individueel of samen met je partner. De instructeur bespreekt met jou je specifieke wensen en je partner wordt mee betrokken in de handigheid van het aan- en afmeren, de techniek van het touwwerk, ...Ook "leren ankeren" zit in dit pakket. Ideaal als voorbereiding op een geplande vakantie of de aankoop van je eigen boot. Opleidingen kunnen ook op je eigen boot.
  Even geduld. Je aanvraag wordt nu verwerkt bij Start2Boat en je wordt ingepland bij de cursus van je keuze. Je ontvangt weldra een bevestiging met de betalingsuitnodiging en alle praktische inlichtingen. Let wel; Bij reservering gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden.
  Het beperkt stuurbrevet is geldig voor de Belgische binnenwateren met uitzondering van de Beneden-Zeeschelde. Het algemeen stuurbrevet is geldig voor alle Belgische binnenwateren.
  Ben je pleziervaarder, dan heb je op zee in België geen brevet nodig om te varen met je eigen boot in de Belgische kustwateren. Let op, dit geldt niet in het buitenland. Ga je echter een boot huren, dan zullen de verhuurfirma's in de regel wel eisen dat je een vaarbewijs (en marifoonbrevet) bezit. Daarnaast is het evident dat je voor je eigen veiligheid best wel kennis dient te hebben van alle geldende regels en voorschriften.
  Het beperkt en het algemeen Belgisch stuurbrevet worden niet overal aanvaard in het buitenland, hiervoor dien je het eerst om te zetten naar een ICC. Je kan er dus geen boot mee gaan huren op vakantie.
  Eenmaal je het gepast stuurbrevet bezit, kan je het Belgisch ICC bekomen, via louter administratieve aanvraag. (Geen extra examen dus) Heb je een beperkt stuurbrevet, dan kan je het ICC-I-M (Inland, Motor) bekomen. Bij verklaring op eer dat je kan zeilen, bekom je het ICC-I-MS (Inland, Motor,Sail) Ben je in het bezit van een algemeen Belgisch vaarbewijs, dan kan je het ICC-IC-M (Inland, Coastal, Motor) aanvragen. Indien je ook hierbij op eer verklaart dat je kan zeilen, dan levert dit je een ICC-IC-MS (Inland, Coastal, Motor,Sail) op. Aanvraag van het ICC kost 62 euro.
  Hier verwijzen we je graag door naar volgende site : http://www.anwb.nl/water/varen/buitenland Je vindt hier nuttige info betreffende de verplichte vaardocumenten en verzekering voor het gebied van Noorwegen tot Turkije.
  Inderdaad. Het is een Belgisch kustbrevet, en tegelijk ook je stuurbrevet, internationaal erkend voor kustvaart tot 50 zeemijl buiten de kust, welk je competentie aantoont om aan de kust en op zee te varen. Er zijn twee soorten : - brevet van Yachtman voor de kustwateren - brevet van Yachtnavigator voor op volle zee
  Het is niet alleen nuttig, het is in sommige gevallen zelfs verplicht: Op een boot vanaf 7 meter, dien je verplicht een marifoon aan boord te hebben. Iedereen die een radiostation op zijn schip heeft, moet in het bezit zijn van een "exploitatievergunning". Om de installatie op je boot te mogen gebruiken, dien je te beschikken over een "bedieningscertificaat", beide staan los van elkaar.
  Onze leuze op het water is: "veiligheid boven alles". Dan spreekt het voor zicht dat we deze cursus sterk aanbevelen. Om die reden hebben we sinds kort ook onze prijs van de cursus permanent verlaagd naar € 69. Tijdens de cursus leren we je hoe zo een apparaat werkt, de bedieningstoetsen, de verschillende "verplichte" en "verboden" kanalen. Je leert begrippen zoals AIS en ATIS of DSC, en hoe je de verschillende noodoproepen voert, behandeld en beantwoord.

  Geen antwoord op uw vraag gevonden?

  Staat uw vraag niet in onze lijst van F.A.Q.?

  Stel uw vraag

   

  Contact Info

  • Ma - Vrij: 9u tot 18u
  • Zaterdag: 9u tot 15u
  • Zondag: 9u tot 13u

  Sales

  U boekt ons frequent of u wilt een concurrerend tarief voor uw bedrijf afspreken? Contacteer dan onze sales afdeling:

  Sales & marketing:

  • +32 470 000 000
  Vaak gestelde vragen aan Start2Boat

  Disclaimer

  Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Start2Boat enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

  Start2Boat kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

  Contact Details


  Email: info@start2boat.be
  Website: www.start2boat.be
  Facebook: www.facebook.com/Start2boat

  Krommehamlaan 32,
  9031 Drongen,
  België,
  btw nr: BE0647988308